fbpx

График

График : Зала 1

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING)
09:00 – 10:00
Румен
BODY WORK
09:00 - 10:00
Веска
BODY FIT YOGA
07:40 - 08:40
Таня
BODY WORK
09:00 - 10:00
Веска
BODY FIT YOGA
07:40 - 08:40
Таня
СТАВНО - МОДЕЛИРАЩА ГИМНАСТИКА
09:00 - 10:15
Веска
СТАВНО - МОДЕЛИРАЩА ГИМНАСТИКА
09:45 - 11:00
Веска
PERFECT SHAPE
10:00 - 11:00
Роберта
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 3 – (CROSSFIT)
10:00 - 11:00
Румен
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING)
09:00 - 10:00
Румен
HIIT - LEVEL 1
10:00 - 11:00
Румен
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING)
09:00 - 10:00
Румен
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
10:15 - 11:15
Ани
PILATES
11:00 - 12:00
Ани
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
11:00 - 12:00
Ани
PERFECT SHAPE
10:00 - 11:00
Роберта
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
11:00 - 12:00
Ани
ПИЛАТЕС
11:15 - 12:15
Ани
ПИЛАТЕС
11:00 - 12:00
Ани
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диана
FIT BALL
12:00 - 13:00
Диляна
PILATES
11:00 - 12:00
Ани
ZUMBA
12:15 - 13:15
Даво
СТЕП ТАБАТА
12:00 - 13:00
Здравка
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Веска
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диди
КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Веска
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диди
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 1 – (HIIT)
13:30 - 14:30
Румен
БОКС
14:00 - 16:00
Благой
KANGOO JUMPS
18:00 - 18:45
Мариана
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
KANGOO JUMPS
13:15 - 14:15
Мариана
ZUMBA FITNESS 14:30 - 15:30
Дая
BURN PILATES (С УРЕДИ)
18:50 - 19:40
Ани
БОКС
14:00 - 16:00
Благо
KANGOO JUMPS
18:00 - 18:45
Мариана
БОКС
14:00 - 16:00
Благо
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
14:15 - 15:15
Силвето
KANGOO JUMPS
16:00 - 17:00
Мариана
СТЕП И ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
18:50 - 19:40
Ани
КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
19:40 - 20:30
Веска
ZUMBA
17:50 - 18:50
Даво
BURN PILATES (С УРЕДИ)
18:50 - 19:40
Ани
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (HIIT)
15:30 - 16:30
Румен
НАРОДНИ ТАНЦИ (МАСТЪР КЛАС)
17:30 - 18:30
Златан
ZUMBA
19:40 - 20:40
Даво
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 1 – (HIIT)
20:30 - 21:30
Румен
СТЕП И ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
18:50 - 19:40
Ани
КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
19:40 - 20:30
Веска
ZUMBA
18:30 - 19:30
Даво
НАРОДНИ ТАНЦИ (НАПРЕДНАЛИ)
19:00 - 20:00
Златан
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING
20:40 - 21:40
Румен
KANGOO JUMPS
19:40 - 20:40
Мариана
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING)
20:30 - 21:30
Румен
НАРОДНИ ТАНЦИ (НАПРЕДНАЛИ И МАСТЪР КЛАС)
17:30 - 18:30
Златан
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 3 – (CROSSFIT)
20:40 - 21:40
Румен
СТЕП БЪРНИНГ
19:30 - 20:30
Здравка
НАРОДНИ ТАНЦИ (НАЧИНАЕЩИ НОВА ГРУПА)
19:00 - 20:00
Златан
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Body Fit Yoga
07.40
08.40
Body Fit Yoga
07.40
08.40
Body Work
09.00
10.00
Body Work
09.00
10.00
Perfect Shape
10.00
11.00
Perfect Shape
10.00
11.00
HIIT - Level 1
10.00
11.00
Pilates
11.00
12.00
Pilates
11.00
12.00
Пилатес
11.00
12.00
Пилатес
11.15
12.15
Fit Ball
12.00
13.00
Zumba
12.15
13.15
Kangoo Jumps
13.15
14.15
HIIT - Level 1
13.30
14.30
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Zumba Fitness
14.30
15.30
HIIT - Level 2
15.30
16.30
Kangoo Jumps
16.00
17.00
Zumba
17.50
18.50


Kangoo Jumps
19.40
20.40

Kangoo Jumps
18.00
18.45
Kangoo Jumps
18.00
18.45
Zumba
18.30
19.30

Zumba
19.40
20.40HIIT - Level 1
20.30
21.30

Zumba Fitness
20.30
21.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Body Fit Yoga
07.40
08.40
Body Fit Yoga
07.40
08.40
Body Work
09.00
10.00
Body Work
09.00
10.00
Perfect Shape
10.00
11.00
Perfect Shape
10.00
11.00
HIIT - Level 1
10.00
11.00
Pilates
11.00
12.00
Pilates
11.00
12.00
Пилатес
11.00
12.00
Пилатес
11.15
12.15
Fit Ball
12.00
13.00
Zumba
12.15
13.15
Kangoo Jumps
13.15
14.15
HIIT - Level 1
13.30
14.30
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Zumba Fitness
14.30
15.30
HIIT - Level 2
15.30
16.30
Kangoo Jumps
16.00
17.00
Zumba
17.50
18.50


Kangoo Jumps
19.40
20.40

Kangoo Jumps
18.00
18.45
Kangoo Jumps
18.00
18.45
Zumba
18.30
19.30

Zumba
19.40
20.40HIIT - Level 1
20.30
21.30

Zumba Fitness
20.30
21.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No events available!

График : Зала 2

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
ЙОГА РЕЛАКС
09:00 - 10:00
Теди
КАЛАНЕТИКА
09:30 - 10:30
Диана
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
КАЛАНЕТИКА
09:30 - 10:30
Диана
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
КАЛАНЕТИКА
10:00 - 11:00
Диди
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
BODY FIT YOGA
10:30 - 11:30
Таня
ЙОГА РЕЛАКС
11:00 - 12:00
Теди
BODY FIT YOGA
10:30 - 11:30
Таня
ЙОГА РЕЛАКС
17:30 - 18:30
Теди
BODY FIT YOGA
11:30 - 12:30
Таня
SPINNING
14:00 - 15:00
Грета
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
17:30 - 18:30
Ани
БОДИ ДИЗАЙН
18:30 - 19:30
Цвета
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
17:30 - 18:30
Ани
БОДИ ДИЗАЙН
18:30 - 19:30
Цвета
НАРОДНИ ТАНЦИ (СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ)
16:00 - 17:00
Златан
НАРОДНИ ТАНЦИ (СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ)
16:00 - 17:00
Златан
БОДИ ДИЗАЙН
18:30 - 19:30
Цвета
ХАТХА ЙОГА
17:30 - 18:30
Криси
СТЕП БЪРНИНГ
19:30 - 20:20
Здравка
КАЛАНЕТИКА
18:30 - 19:30
Диана
ХАТХА ЙОГА
17:30 - 18:30
Криси
KANGOO JUMPS
19:30 - 20:30
Мариана
КАЛАНЕТИКА
18:30 - 19:30
Диана
ХАТХА ЙОГА
19:30 - 20:30
Криси
ZUMBA FITNESS 19:30 - 20:30
Дая
ZUMBA FITNESS 20:30 - 21:30
Дая
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Body Fit Yoga
10.30
11.30
Body Fit Yoga
10.30
11.30
Body Fit Yoga
11.30
12.30
Spinning
14.00
15.00
Kangoo Jumps
19.30
20.30
Zumba Fitness
19.30
20.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Body Fit Yoga
10.30
11.30
Body Fit Yoga
10.30
11.30
Body Fit Yoga
11.30
12.30
Spinning
14.00
15.00
Kangoo Jumps
19.30
20.30
Zumba Fitness
19.30
20.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No events available!