fbpx

График

График : Зала 1

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
MAX BURN
09:00 - 10:00
Веска
МОБИЛНОСТ
07:40 - 08:40
Таня
MAX BURN
09:00 - 10:00
Веска
МОБИЛНОСТ
07:40 - 08:40
Таня
СТАВНО - МОДЕЛИРАЩА ГИМНАСТИКА
09:00 - 10:00
Веска
MAX BURN
09:45 - 10:45
Веска
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
10:15 - 11:15
Ани
ПИЛАТЕС
11:00 - 12:00
Ани
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
11:00 - 12:00
Ани
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
11:00 - 12:00
Ани
ПИЛАТЕС
11:15 - 12:15
Ани
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диана
PILATES
12:00 - 13:00
Ани
PILATES
12:00 - 13:00
Ани
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
ЕТНО КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Искра
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диди
ЕТНО КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Искра
КАЛАНЕТИКА
12:00 - 13:00
Диди
KANGOO JUMPS
13:30 - 14:30
Вики
Екшън гимнастика
13:00 - 14:00
Веска
ЕТНО-КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
14:00 - 15:00
Искра
BODY SHAPING
17:50 - 18:50
Илиана
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
BODY SHAPING
17:50 - 18:50
Илиана
ИНТЕНЗИВНА ГИМНАСТИКА
13:00 - 14:00
Силвето
ЕТНО-КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
14:30 - 15:30
Искра
ZUMBA FITNESS 14:30 - 15:30
Дая
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
17:45 - 18:45
Ани
BURN PILATES (С УРЕДИ)
18:50 - 19:40
Ани
ЕТНО-КОМБИНИРАНА ГИМНАСТИКА
14:00 - 15:00
Искра
KANGOO JUMPS
16:00 - 17:00
Вики
СТЕП И ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
18:50 - 19:40
Ани
MAX BURN
19:40 - 20:40
Веска
ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
17:45 - 18:45
Ани
BURN PILATES (С УРЕДИ)
18:50 - 19:40
Ани
KANGOO JUMPS
19:40 - 20:30
Вики
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 1 – (HIIT)
20:30 - 21:30
Севи
СТЕП И ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ
18:50 - 19:40
Ани
MAX BURN
19:40 - 20:30
Веска
НАРОДНИ ТАНЦИ
19:00 - 19:40
Златан
НАРОДНИ ТАНЦИ (СБОРНА ГРУПА)
19:00 - 20:00
Златан
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING
20:40 - 21:40
Йоана
KANGOO JUMPS
19:40 - 20:30
Вики
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 2 – (CIRCUIT TRAINING)
20:30 - 21:30
Севи
KANGOO JUMPS
19:40 - 20:40
Вики
THE GYM PERFORMANCE – LEVEL 3
20:40 - 21:40
Йоана
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Max Burn
09.00
10.00
Max Burn
09.00
10.00
Max Burn
09.45
10.45
Пилатес
11.00
12.00
Пилатес
11.15
12.15
Pilates
12.00
13.00
Pilates
12.00
13.00
Kangoo Jumps
13.30
14.30
Zumba Fitness
14.30
15.30
Kangoo Jumps
16.00
17.00
BODY SHAPING
17.50
18.50


Max Burn
19.40
20.40

HIIT - Level 1
20.30
21.30
BODY SHAPING
17.50
18.50


Max Burn
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.40

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Max Burn
09.00
10.00
Max Burn
09.00
10.00
Max Burn
09.45
10.45
Пилатес
11.00
12.00
Пилатес
11.15
12.15
Pilates
12.00
13.00
Pilates
12.00
13.00
Kangoo Jumps
13.30
14.30
Zumba Fitness
14.30
15.30
Kangoo Jumps
16.00
17.00
BODY SHAPING
17.50
18.50


Max Burn
19.40
20.40

HIIT - Level 1
20.30
21.30
BODY SHAPING
17.50
18.50


Max Burn
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.30

Kangoo Jumps
19.40
20.40

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No events available!

График : Зала 2

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
КАЛАНЕТИКА
09:30 - 10:30
Диана
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА
07:45 - 08:45
Елизабет
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА
07:45 - 08:45
Елизабет
ВИНЯСА ФЛОУ
10:00 - 11:00
Таня
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
МОБИЛНОСТ
10:30 - 11:30
Таня
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
КАЛАНЕТИКА
09:30 - 10:30
Диана
SPINNING
10:00 - 11:00
Грета
КАНГО ДЖЪМПС
11:00 - 12:00
Ели
БОКС
14:00 - 16:00
Благой
БОКС
14:00 - 16:00
Благо
МОБИЛНОСТ
10:30 - 11:30
Таня
FOLK FIT
12:00 - 13:00
Ели
НАРОДНИ ТАНЦИ (СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ)
16:00 - 17:00
Златан
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА
18:30 - 19:30
Елизабет
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА
18:00 - 19:00
Елизабет
БОКС
14:00 - 16:00
Благо
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА
18:00 - 19:00
Елизабет
ЙОГА ТЕРАПИЯ
19:30 - 20:30
Кристина
КАЛАНЕТИКА
18:30 - 19:30
Диана
НАРОДНИ ТАНЦИ
19:30 - 20:30
Златан
КАЛАНЕТИКА
18:30 - 19:30
Диана
ЙОГА РЕЛАКС
17:30 - 18:30
Теди
САЛСЕЙШЪН
13:00 - 14:00
Камелия
ZUMBA FITNESS 19:30 - 20:30
Дая
НАРОДНИ ТАНЦИ
20:30 - 21:15
Златан
ZUMBA FITNESS 19:30 - 20:30
Дая
ЙОГА ТЕРАПИЯ
17:00 - 18:00
Кристина
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Kango jumps
11.00
12.00
Folk Fit
12.00
13.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Zumba Fitness
19.30
20.30
Zumba Fitness
19.30
20.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Spinning
10.00
11.00
Kango jumps
11.00
12.00
Folk Fit
12.00
13.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Бокс
14.00
16.00
Zumba Fitness
19.30
20.30
Zumba Fitness
19.30
20.30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No events available!