Искра Недева

Искра

Недева

ИНСТРУКТОР

Стилът е създаден от Искра Недева 1996г.Искра е инструктор по боди билдинг и аеробика от 1994г